Bất động sản "đóng băng" do dịch bệnh: Vẫn có điểm sáng hâm nóng thị trường

Thị trường bất động sản chịu tác động nặng nề bởi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4. Ảnh: Phan Anh
Thị trường bất động sản chịu tác động nặng nề bởi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4. Ảnh: Phan Anh
Thị trường bất động sản chịu tác động nặng nề bởi làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4. Ảnh: Phan Anh
Lên top