Bất động sản Đà Nẵng: “Lao dốc” trên mọi phân khúc

Dự án khu đô thị Đa Phước bị sa lầy trong nhiều năm, đến nay gần như không thể san nhượng được nữa, mọi giao dịch đóng băng ở mức giá cao. Ảnh: Bất Nhi
Dự án khu đô thị Đa Phước bị sa lầy trong nhiều năm, đến nay gần như không thể san nhượng được nữa, mọi giao dịch đóng băng ở mức giá cao. Ảnh: Bất Nhi
Dự án khu đô thị Đa Phước bị sa lầy trong nhiều năm, đến nay gần như không thể san nhượng được nữa, mọi giao dịch đóng băng ở mức giá cao. Ảnh: Bất Nhi
Lên top