Bắt đầu "soi" giá chuyển nhượng bất động sản

Các cơ quan thuế đã bắt đầu soi kỹ giá giao dịch bất động sản. Ảnh: TL
Các cơ quan thuế đã bắt đầu soi kỹ giá giao dịch bất động sản. Ảnh: TL
Các cơ quan thuế đã bắt đầu soi kỹ giá giao dịch bất động sản. Ảnh: TL
Lên top