Bất chấp giao dịch giảm, đất khu đô thị Đà Nẵng vẫn cầm cự chờ giá cao

Đất phân lô nhiều nơi tại Đà Nẵng vẫn cầm cự chờ cơn sốt đất tiếp theo. Ảnh: PL
Đất phân lô nhiều nơi tại Đà Nẵng vẫn cầm cự chờ cơn sốt đất tiếp theo. Ảnh: PL
Đất phân lô nhiều nơi tại Đà Nẵng vẫn cầm cự chờ cơn sốt đất tiếp theo. Ảnh: PL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top