Bất chấp dịch COVID-19, bất động sản vẫn có những điểm sáng

Chuyên gia kinh tế - TS Võ Trí Thành. Ảnh: T.L
Chuyên gia kinh tế - TS Võ Trí Thành. Ảnh: T.L
Chuyên gia kinh tế - TS Võ Trí Thành. Ảnh: T.L
Lên top