Dự án Dragon Riverside City

Bao giờ các sai phạm trong xây dựng trái phép được xử lý?

Đã hơn 1 năm nhưng các sai phạm xây dựng trái phép tại dự án Dragon Riverside City vẫn không được xử lý dứt điểm. Ảnh: A. Đức
Đã hơn 1 năm nhưng các sai phạm xây dựng trái phép tại dự án Dragon Riverside City vẫn không được xử lý dứt điểm. Ảnh: A. Đức
Đã hơn 1 năm nhưng các sai phạm xây dựng trái phép tại dự án Dragon Riverside City vẫn không được xử lý dứt điểm. Ảnh: A. Đức
Lên top