Bảng giá đất mới 2020 - 2025: Giữ giá đất thấp, ngân sách sẽ thất thu

Việc bảng giá đất quá thấp so với thị trường khiến người dân bị thu hồi đất thiệt thòi. Ảnh: T.Nguyên
Việc bảng giá đất quá thấp so với thị trường khiến người dân bị thu hồi đất thiệt thòi. Ảnh: T.Nguyên
Việc bảng giá đất quá thấp so với thị trường khiến người dân bị thu hồi đất thiệt thòi. Ảnh: T.Nguyên
Lên top