Bàn giao quy hoạch chi tiết nhà ở thấp tầng huyện Thanh Trì