Bàn giao nhà chưa đủ điều kiện: Người mua nhà lãnh đủ rủi ro

Dự án Phương Đông Green Park (số 1 Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn đang hoàn thiện nhưng đã cho dân vào ở.  Ảnh: Cao Nguyên
Dự án Phương Đông Green Park (số 1 Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn đang hoàn thiện nhưng đã cho dân vào ở. Ảnh: Cao Nguyên
Dự án Phương Đông Green Park (số 1 Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn đang hoàn thiện nhưng đã cho dân vào ở. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top