Bán đấu giá khoản nợ của Công ty CIC 8: Ai hưởng lợi?

Một góc khu đô thị mới Hưng Phú của Cty 8 thực hiện. Trong đó, rất nhiều ngôi nhà đã bán cho dân nhưng chưa được giao sổ đỏ. Ảnh: TR.L
Một góc khu đô thị mới Hưng Phú của Cty 8 thực hiện. Trong đó, rất nhiều ngôi nhà đã bán cho dân nhưng chưa được giao sổ đỏ. Ảnh: TR.L
Một góc khu đô thị mới Hưng Phú của Cty 8 thực hiện. Trong đó, rất nhiều ngôi nhà đã bán cho dân nhưng chưa được giao sổ đỏ. Ảnh: TR.L
Lên top