Bán đất vàng cho Vũ Nhôm, một loạt cán bộ Đà Nẵng tiếp tục bị điều tra

Nhiều nhà - đất công sản trên đường Bạch Đằng được Đà Nẵng bán rẻ cho các Cty của Vũ nhôm
Nhiều nhà - đất công sản trên đường Bạch Đằng được Đà Nẵng bán rẻ cho các Cty của Vũ nhôm
Nhiều nhà - đất công sản trên đường Bạch Đằng được Đà Nẵng bán rẻ cho các Cty của Vũ nhôm
Lên top