Bán bất động sản qua livestream, một buổi chốt được 16 lô đất

Nhiều đơn vị môi giới đã tổ chức livestream nhằm thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng. Ảnh chụp màn hình.
Nhiều đơn vị môi giới đã tổ chức livestream nhằm thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng. Ảnh chụp màn hình.
Nhiều đơn vị môi giới đã tổ chức livestream nhằm thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng. Ảnh chụp màn hình.
Lên top