Bạc Liêu rà soát, xử lý khu dân cư tự phát trên đất nông nghiệp

Một khu nhà ở tự phát, đất nông nghiệp được phân lô bán nền tại Thành phố Bac Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Một khu nhà ở tự phát, đất nông nghiệp được phân lô bán nền tại Thành phố Bac Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Một khu nhà ở tự phát, đất nông nghiệp được phân lô bán nền tại Thành phố Bac Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top