Bạc Liêu: Nhiều trường hợp xây dựng trái phép có phạt cũng... như không

Một trường hợp xây dựng trên đất chưa được cấp có thẩm quyền giao đất tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Một trường hợp xây dựng trên đất chưa được cấp có thẩm quyền giao đất tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Một trường hợp xây dựng trên đất chưa được cấp có thẩm quyền giao đất tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top