Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Asia Park ra mắt tháp rơi tự do cao nhất Việt Nam Golden Sky Tower