Áp lực lớn giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân

TPHCM đang chịu áp lực rất lớn với bài toán giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp. Ảnh: Bảo Chương
TPHCM đang chịu áp lực rất lớn với bài toán giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp. Ảnh: Bảo Chương
TPHCM đang chịu áp lực rất lớn với bài toán giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp. Ảnh: Bảo Chương
Lên top