Ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá chung cư ở TP.HCM và Hà Nội vẫn không giảm

Mức độ quan tâm với bất động sản giảm sâu nhưng giá vẫn tăng. Ảnh Cao Nguyên.
Mức độ quan tâm với bất động sản giảm sâu nhưng giá vẫn tăng. Ảnh Cao Nguyên.
Mức độ quan tâm với bất động sản giảm sâu nhưng giá vẫn tăng. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top