Ảnh hưởng của COVID-19 nhưng giá bất động sản vẫn tăng

Hiện tượng tăng giá bất động sản tại các địa phương có nhiều nguyên nhân khác nhau. Ảnh Cao Nguyên.
Hiện tượng tăng giá bất động sản tại các địa phương có nhiều nguyên nhân khác nhau. Ảnh Cao Nguyên.
Hiện tượng tăng giá bất động sản tại các địa phương có nhiều nguyên nhân khác nhau. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top