Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Angel Lina thậm chí còn táo tợn hơn địa ốc Alibaba như thế nào?

Khu đất thuộc Đại học Quốc gia TPHCM bị Angel Lina biến thành dự án của mình để bán ra lừa khách hàng.
Khu đất thuộc Đại học Quốc gia TPHCM bị Angel Lina biến thành dự án của mình để bán ra lừa khách hàng.
Khu đất thuộc Đại học Quốc gia TPHCM bị Angel Lina biến thành dự án của mình để bán ra lừa khách hàng.
Lên top