An Vượng Villa: Tâm điểm sống mới của Hà Đông

An Vượng Villa nằm ngay cạnh Công viên Thiên Văn học với tâm là Hồ Bách Hợp Thủy rộng 6ha. Ảnh: NC
An Vượng Villa nằm ngay cạnh Công viên Thiên Văn học với tâm là Hồ Bách Hợp Thủy rộng 6ha. Ảnh: NC
An Vượng Villa nằm ngay cạnh Công viên Thiên Văn học với tâm là Hồ Bách Hợp Thủy rộng 6ha. Ảnh: NC
Lên top