Ấn định ngày tháo gỡ 15 biệt thự Ocean View Nha Trang xây vượt tầng

Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang xây dựng vượt tầng. Ảnh CC
Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang xây dựng vượt tầng. Ảnh CC
Dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang xây dựng vượt tầng. Ảnh CC
Lên top