Ách tắc thủ tục đầu tư dự án nhà ở thật sự đã được tháo?

Vẫn còn nhiều bước cần tháo trong khâu thủ tục đầu tư dự án. Ảnh: L. Toàn
Vẫn còn nhiều bước cần tháo trong khâu thủ tục đầu tư dự án. Ảnh: L. Toàn
Vẫn còn nhiều bước cần tháo trong khâu thủ tục đầu tư dự án. Ảnh: L. Toàn
Lên top