9 nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng

Bảo đảm đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế, bảo vệ cảnh quan, môi trường. Ảnh minh họa: Hữu Huy
Bảo đảm đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế, bảo vệ cảnh quan, môi trường. Ảnh minh họa: Hữu Huy
Bảo đảm đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế, bảo vệ cảnh quan, môi trường. Ảnh minh họa: Hữu Huy
Lên top