8 nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Luật Đất Đai 2013 quy định 8 nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ảnh: Lin Xong
Luật Đất Đai 2013 quy định 8 nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ảnh: Lin Xong
Luật Đất Đai 2013 quy định 8 nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ảnh: Lin Xong
Lên top