600ha đất công nghiệp Long An đang đón nhà đầu tư

Để có quỹ đất thu hút đầu tư, thời gian qua, tỉnh quan tâm thúc đẩy các nhà đầu tư hạ tầng tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN đã quy hoạch. Ảnh: An Long
Để có quỹ đất thu hút đầu tư, thời gian qua, tỉnh quan tâm thúc đẩy các nhà đầu tư hạ tầng tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN đã quy hoạch. Ảnh: An Long
Để có quỹ đất thu hút đầu tư, thời gian qua, tỉnh quan tâm thúc đẩy các nhà đầu tư hạ tầng tiến hành đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN đã quy hoạch. Ảnh: An Long
Lên top