6 trường hợp được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân nếu đủ điều kiện. Ảnh: Thành Đông
Chứng chỉ hành nghề xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân nếu đủ điều kiện. Ảnh: Thành Đông
Chứng chỉ hành nghề xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân nếu đủ điều kiện. Ảnh: Thành Đông
Lên top