Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

6 tháng đầu năm, doanh nghiệp bất động sản lãi lớn