6 năm, dự án khách sạn 40 triệu USD vẫn là bãi lau: Xong đấu giá đất

Gần 6 năm sau ngày khởi công, khu đất "vàng" hiện vẫn là bãi đất hoang. Ảnh: Nguyễn Hùng
Gần 6 năm sau ngày khởi công, khu đất "vàng" hiện vẫn là bãi đất hoang. Ảnh: Nguyễn Hùng
Gần 6 năm sau ngày khởi công, khu đất "vàng" hiện vẫn là bãi đất hoang. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top