5 nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng

Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất. Ảnh minh hoạ: LĐO
Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất. Ảnh minh hoạ: LĐO
Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất. Ảnh minh hoạ: LĐO
Lên top