5 năm ròng phải sử dụng nước nhiễm độc, 3.000 dân Tân Tây Đô đối diện nguy cơ ung thư

Dân cư căng băng rôn phản đối chủ đầu tư.
Dân cư căng băng rôn phản đối chủ đầu tư.
Dân cư căng băng rôn phản đối chủ đầu tư.
Lên top