4 thay đổi lớn về hạ tầng giao thông phía đông Hà Nội

Bản đồ minh họa các thay đổi lớn về hạ tầng tại phía đông Thủ đô. Ảnh: P.V
Bản đồ minh họa các thay đổi lớn về hạ tầng tại phía đông Thủ đô. Ảnh: P.V
Bản đồ minh họa các thay đổi lớn về hạ tầng tại phía đông Thủ đô. Ảnh: P.V
Lên top