Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

38.000 tỷ đồng dành xây nhà ở xã hội trên cả nước