3 trường hợp miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 2021

Lên top