3 loại nhà ở công vụ cán bộ, công chức cần biết

Nhà công vụ được chia thành nhiều loại: Biệt thự, căn hộ chung cư ở khu vực đô thị và căn nhà ở khu vực nông thôn. Ảnh: LĐO
Nhà công vụ được chia thành nhiều loại: Biệt thự, căn hộ chung cư ở khu vực đô thị và căn nhà ở khu vực nông thôn. Ảnh: LĐO
Nhà công vụ được chia thành nhiều loại: Biệt thự, căn hộ chung cư ở khu vực đô thị và căn nhà ở khu vực nông thôn. Ảnh: LĐO
Lên top