3 bệnh viện tiền tỉ thành nơi thả trâu bò: Bình Dương đốc thúc sử dụng

Bệnh viện chuyên khoa tâm thần để người dân thả bò. Ảnh: Đình Trọng
Bệnh viện chuyên khoa tâm thần để người dân thả bò. Ảnh: Đình Trọng
Bệnh viện chuyên khoa tâm thần để người dân thả bò. Ảnh: Đình Trọng
Lên top