20ha ”đất vàng” ở Thanh Hóa: Cơ quan cho thuê không biết người thuê!

Hơn 2ha “đất vàng” ven đại lộ Võ Nguyên Giáp được cho thuê mà 5 năm qua, chính quyền xã Quảng Định (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) không biết người thuê là ai. Ảnh: X.H
Hơn 2ha “đất vàng” ven đại lộ Võ Nguyên Giáp được cho thuê mà 5 năm qua, chính quyền xã Quảng Định (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) không biết người thuê là ai. Ảnh: X.H
Hơn 2ha “đất vàng” ven đại lộ Võ Nguyên Giáp được cho thuê mà 5 năm qua, chính quyền xã Quảng Định (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) không biết người thuê là ai. Ảnh: X.H
Lên top