18 năm chưa được nhận nhà ở Hải Phòng: "Bài toán lớn" hay sự lòng vòng?

Lên top