17 dự án không đúng quy hoạch ở núi Cô Tiên: Chưa biết cho tồn tại hay hủy

Núi Cô Tiên nằm ở phía Bắc TP.Nha Trang (Khánh Hòa) có đến 17 dự án không đúng quy hoạch. Ảnh: PV
Núi Cô Tiên nằm ở phía Bắc TP.Nha Trang (Khánh Hòa) có đến 17 dự án không đúng quy hoạch. Ảnh: PV
Núi Cô Tiên nằm ở phía Bắc TP.Nha Trang (Khánh Hòa) có đến 17 dự án không đúng quy hoạch. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top