1.000 trường hợp đất “giấy tay” sân bay Long Thành: Rà soát lại các quy định của pháp luật để có cơ sở giải quyết

Tiến hành cắm mốc đất trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn để giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành. Ảnh: H.A.C
Tiến hành cắm mốc đất trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn để giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành. Ảnh: H.A.C
Tiến hành cắm mốc đất trong khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn để giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành. Ảnh: H.A.C
Lên top