Di dời cơ sở giáo dục ra khỏi nội thành để chống ùn tắc:

10 năm, mới di dời được 1 trường đại học

Đến nay chỉ có duy nhất Trường Đại học Y tế Công cộng đã di dời ra khỏi số 138B phố Giảng Võ (Hà Nội) khiến đường phố thông thoáng hơn. Ảnh: N.Văn
Đến nay chỉ có duy nhất Trường Đại học Y tế Công cộng đã di dời ra khỏi số 138B phố Giảng Võ (Hà Nội) khiến đường phố thông thoáng hơn. Ảnh: N.Văn
Đến nay chỉ có duy nhất Trường Đại học Y tế Công cộng đã di dời ra khỏi số 138B phố Giảng Võ (Hà Nội) khiến đường phố thông thoáng hơn. Ảnh: N.Văn
Lên top