YouTuber xúc phạm danh dự người khác có thể bị truy tố

Giới hạn nào cho các Youtuber? Ảnh: Chụp màn hình.
Giới hạn nào cho các Youtuber? Ảnh: Chụp màn hình.
Giới hạn nào cho các Youtuber? Ảnh: Chụp màn hình.
Lên top