YouTuber Thơ Nguyễn: Tiền và quyền lực “tấn công” bằng triệu fan

YouTuber Thơ Nguyễn trong một clip phản ứng về bài viết nói về mình. Ảnh cắt từ clip. Thế Lâm.
YouTuber Thơ Nguyễn trong một clip phản ứng về bài viết nói về mình. Ảnh cắt từ clip. Thế Lâm.
YouTuber Thơ Nguyễn trong một clip phản ứng về bài viết nói về mình. Ảnh cắt từ clip. Thế Lâm.
Lên top