YouTuber Thơ Nguyễn: Nhận lỗi cần trung thực chứ không cần cực đoan!

Clip giải thích ban đầu của YouTuber Thơ Nguyễn đã không khiến dư luận hài lòng và càng phản ứng dữ dội hơn. Ảnh: Thế Lâm.
Clip giải thích ban đầu của YouTuber Thơ Nguyễn đã không khiến dư luận hài lòng và càng phản ứng dữ dội hơn. Ảnh: Thế Lâm.
Clip giải thích ban đầu của YouTuber Thơ Nguyễn đã không khiến dư luận hài lòng và càng phản ứng dữ dội hơn. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top