YouTuber, Facebooker triệu views và mặt trái của “quyền lực triệu fan”

Kênh YouTube của YouTuber Thơ Nguyễn có đến 8,74 triệu người theo dõi. Ảnh: Thế Lâm.
Kênh YouTube của YouTuber Thơ Nguyễn có đến 8,74 triệu người theo dõi. Ảnh: Thế Lâm.
Kênh YouTube của YouTuber Thơ Nguyễn có đến 8,74 triệu người theo dõi. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top