Yêu cầu chủ đầu tư chung cư New Horizon City khắc phục dứt điểm vấn đề PCCC

Nhiều hộ gia đình treo các băng rôn, biểu ngữ yêu cầu hoàn thiện quy trình PCCC tại chung cư New Horizon City. Ảnh: PV
Nhiều hộ gia đình treo các băng rôn, biểu ngữ yêu cầu hoàn thiện quy trình PCCC tại chung cư New Horizon City. Ảnh: PV
Nhiều hộ gia đình treo các băng rôn, biểu ngữ yêu cầu hoàn thiện quy trình PCCC tại chung cư New Horizon City. Ảnh: PV