Yêu cầu bàn giao 1,8km đường xuống cấp cho huyện quản lý tu sửa

Tuyến đường nối từ QL1A vào Nhà máy ximăng Hệ Dưỡng đi qua đị bàn xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư đã xuống cấp từ nhiều năm nay. Ảnh: NT
Tuyến đường nối từ QL1A vào Nhà máy ximăng Hệ Dưỡng đi qua đị bàn xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư đã xuống cấp từ nhiều năm nay. Ảnh: NT
Tuyến đường nối từ QL1A vào Nhà máy ximăng Hệ Dưỡng đi qua đị bàn xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư đã xuống cấp từ nhiều năm nay. Ảnh: NT
Lên top