Yên Bái: Xử lý "binh đoàn" xe không số, quá tải sau phản ánh của Lao Động

Những chiếc xe không biển số có dấu hiệu chở quá tải chạy rầm rập trên đường là nỗi ám ảnh của người dân xã Mông Sơn, huyện Yên Bình. Ảnh: Văn Đức.
Những chiếc xe không biển số có dấu hiệu chở quá tải chạy rầm rập trên đường là nỗi ám ảnh của người dân xã Mông Sơn, huyện Yên Bình. Ảnh: Văn Đức.
Những chiếc xe không biển số có dấu hiệu chở quá tải chạy rầm rập trên đường là nỗi ám ảnh của người dân xã Mông Sơn, huyện Yên Bình. Ảnh: Văn Đức.
Lên top