Yên Bái: Phớt lờ chỉ đạo việc tháo dỡ lều lán dựng trái phép trên đất công

UBND phường Hợp Minh chậm trễ trong việc giải quyết việc lợp lều lán trái phép trên đất nhà nước dù UBND Thành phố Yên Bái yêu cầu 2 lần.
UBND phường Hợp Minh chậm trễ trong việc giải quyết việc lợp lều lán trái phép trên đất nhà nước dù UBND Thành phố Yên Bái yêu cầu 2 lần.
UBND phường Hợp Minh chậm trễ trong việc giải quyết việc lợp lều lán trái phép trên đất nhà nước dù UBND Thành phố Yên Bái yêu cầu 2 lần.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top