Yên Bái: Người dân huyện Yên Bình hưởng bình yên sau phản ánh của Lao Động

Xưởng nghiền đá của Công ty CP Xi măng Yên Bình tạm dừng để xây nắp hệ thống rào chắn để không ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.
Xưởng nghiền đá của Công ty CP Xi măng Yên Bình tạm dừng để xây nắp hệ thống rào chắn để không ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.
Xưởng nghiền đá của Công ty CP Xi măng Yên Bình tạm dừng để xây nắp hệ thống rào chắn để không ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.
Lên top