Ý kiến trái chiều xung quanh việc gắn hộp đèn cho taxi công nghệ

Taxi công nghệ phải gắn hộp đèn để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh. Ảnh: Thanh Minh.
Taxi công nghệ phải gắn hộp đèn để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh. Ảnh: Thanh Minh.
Taxi công nghệ phải gắn hộp đèn để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh. Ảnh: Thanh Minh.
Lên top